Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 501

VZN 4/2008 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 zo dňa 11.9.2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 4-2008 Stiahnuť
Tags: 2008
Najnovšie články