Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 495

VZN 9/2008 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2008 zo dňa 29.12.2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 9-2008 Stiahnuť
Tags: 2008
Najnovšie články