Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 533

VZN 8/2008 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 zo dňa 29.12.2008 ktorým sa určuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v meste Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č.  233/2015 zo dňa 15.12.2015 (prijatím VZN č. 7/2015)

Názov prílohy Odkaz
VZN 8-2008 Stiahnuť
Tags: 2008
Najnovšie články