Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 574

VZN 7/2008 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2008 zo dňa 29.12.2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

Názov prílohy Odkaz
VZN 7-2008 Stiahnuť
Tags: 2008
Najnovšie články