Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 706

zo zasadnutia 28.3.2019

Program
pozvanie MsZ Stiahnúť
Uznesenia
uznesenia MsZ 28.03.2019 Stiahnúť
Zápisnica
zápisnica zo zasadnutia 28 marca 2019 Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach v Stiahnúť
Materiály
Akčný plán PHSR 2016-2023 (5) Stiahnúť
POH mesta Spišská Belá na roky 2016-2020 Stiahnúť
Zmena č. 1 - Rokovací poriadok komisie-3 Stiahnúť
zmena zmlúv byt. dom Zimná 46 príloha k uzneseniu Stiahnúť
Slodičák - foto pozemku Stiahnúť
zámena pozemkov občiansky vybavenosť k.ú. Strážky Stiahnúť
záznam z rokovania PD Tatry Stiahnúť
VZN SPO Stiahnúť
VZN SS Stiahnúť
VZN-jednorázová-oprav. Stiahnúť
Správa MsZ - inv. akcia Stiahnúť
hospodárenie a plán na rok 2019 Lesy mesta Stiahnúť
Akčný plán PHSR 2016-2023 (5) Stiahnúť
Vyhodnotenie Akčného plánu PHSR 2018 (2) Stiahnúť
Vyhodnotenie Akčného plánu PHSR 2017 (4) Stiahnúť
Plán-investičných-akcií-na-rok-2018-schválené-znenie Stiahnúť
AGROSTAV , Z.Havira Boryová , kúpa , zámena Stiahnúť
Zámena Slodičák Stiahnúť
PVS šachta Stiahnúť
Vecné bremeno TESCO Stiahnúť
Jašňák, Havrila Stiahnúť
žiadosť PVS a.s. Stiahnúť
Mesto KK žiadosť Stiahnúť
situácia Kežmarok mesto Stiahnúť
Zámena Matfiaková Stiahnúť
Participatívny rozpočet 2019 - prehľad podporených projektov-1 Stiahnúť
PHSR-mesta-Spišská-Belá-2016-2023 Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články