Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 964

zo zasadnutia 20.02.2020

Program
pozvanie MsZ 20 02 2020 sp Stiahnúť
Uznesenia
Uznesenia zo zasadnutia 20.02.2020 - s Stiahnúť
Zápisnica
zápisnica MsZ zo dňa 20 02 2020 Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov mestského zastupiteľstva Stiahnúť
Materiály
Správa o činnosti ZOS za rok 2019 Prezentácia programu Microsoft PowerPoint Stiahnúť
Správa o činnosti r.2019 DC Stiahnúť
KALENDÁR ŠPORTOVÝCH 2020 Stiahnúť
správa o činnosti 2019 - sportoviska Stiahnúť
Msk 2019 Stiahnúť
Správa z činnosti Faceclub Stiahnúť
Správa o činnosti 2019 MsP Stiahnúť
statis Stiahnúť
Správa o činnosti za r. 2019 RTIC Stiahnúť
rozpočtové opatrenie 1-2020 Stiahnúť
dotácie - do MsZ 2020 Stiahnúť
Výzva PR 2020-1 Stiahnúť
pravidlá-participatívneho-rozpočtu Stiahnúť
Rezervný fond rok 2019 Stiahnúť
Správa o činnosti 2019 Stiahnúť
Správa MsZ - sťažnosti Stiahnúť
žiadosť rím. kat. cirkev Stiahnúť
dotácie 2020 tabuľka Stiahnúť
strážky IBV napojenie na štátnu cestu Stiahnúť
statis Stiahnúť
VOS Lendak predaj pozemku Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články