Výzvy na predloženie cenových ponúk
Počet zobrazení 641

Komunitná záhrada v meste Spišská Belá – I. etapa

Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom systému EVO (Elektronické verejné obstarávanie) ako zákazka s nízkou hodnotou bez zverejnenia vo vestníku VO.

V prípade, že máte záujem stať sa uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní, je možné kontaktovať kontaktnú osobu uvedenú v záhlaví Výzvy na predkladanie ponúk.

Názov prílohy Odkaz
00_Výzva na predkladanie ponúk_Komunitná záhrada Stiahnuť
01_Súťažné podklady_SB_Komunitná záhrada Stiahnuť
Príloha č. 1_Projektová dokumentácia Stiahnuť
Príloha č. 2_Výkaz_výmer Stiahnuť
Príloha č. 3_Návrh na plnenie kritérií Stiahnuť
Príloha č. 4_ČV o subdodávke Stiahnuť
Príloha č. 5_ČV o konečnom užívateľovi výhod Stiahnuť
Príloha č. 6_ČV konflikt záujmov Stiahnuť
Príloha č. 7_Zmluva Stiahnuť
Najnovšie články