Výzvy na predloženie cenových ponúk
Počet zobrazení 276

Výzva na predloženie cenových ponúk – zákazka s nízkou hodnotou

Názov:

„Dobudovanie Hokejbalovej haly  v Spišskej Belej – nákup rolby na úpravu ľadovej plochy“

Výzva bola v zmysle zákona zverejnená aj na portáli JOSEPHINE.

Názov prílohy Odkaz
VYZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK Stiahnuť
PRÍLOHA č. 1 Stiahnuť
PRILOHA č. 2 Stiahnuť
PRILOHA č. 3 Stiahnuť
PRÍLOHA č. 4 Stiahnuť
Najnovšie články