Výzvy na predloženie cenových ponúk
Počet zobrazení 315

Výzva na predkladanie cenových ponúk – zákazka s nízkou hodnotou

Názov zákazky:

„Dobudovanie futbalovej infraštruktúry v meste Spišská Belá  –  nákup nových ochranných sietí okolo futbalovej plochy na Futbalovom štadióne v Spišskej Belej“

Výzva bola v zmysle zákona zverejnená aj na portáli JOSEPHINE.

Názov prílohy Odkaz
VYZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK Stiahnuť
PRÍLOHA č. 1 Stiahnuť
PRILOHA č. 2 Stiahnuť
PRILOHA č. 3 Stiahnuť
PRÍLOHA č. 4 Stiahnuť
Najnovšie články