Výzvy na predloženie cenových ponúk
Počet zobrazení 317

Výzva na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky s nízkou hodnotou

Názov zákazky:

„Dobudovanie Hokejbalovej haly    v Spišskej Belej – zhotovenie a montáž tribún“

Výzva bola v zmysle zákona zverejnená aj na portáli JOSEPHINE.

Názov prílohy Odkaz
VYZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK Stiahnuť
PRÍLOHA č. 1 Stiahnuť
PRILOHA č. 2 Stiahnuť
PRILOHA č. 3 Stiahnuť
PRÍLOHA č. 4 Stiahnuť
Najnovšie články