Výzvy na predloženie cenových ponúk
Počet zobrazení 265

Oprava strechy Meštianskeho domu na Zimnej ulici č. 402/2 v Spišskej Belej“ – zákazka s nízkou hodnotou

Výzva bola v zmysle zákona zverejnená aj na portáli JOSEPHINE.

Názov prílohy Odkaz
VYZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK Stiahnuť
PRÍLOHA č. 1 Stiahnuť
PRILOHA č. 2 Stiahnuť
PRILOHA č. 3 Stiahnuť
PRILOHA č. 4 Stiahnuť
PRÍLOHA č. 5 Stiahnuť
PRÍLOHA č. 6 Stiahnuť
Najnovšie články