Aktuality

Výzva – Cena mesta a Cena primátora mesta

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej a Primátor mesta Spišská Belá vyzývajú obyvateľov mesta i širokú verejnosť na predkladanie návrhov na udelenie…

Mobilné dopravné ihrisko v našom meste

Detské dopravné ihrisko (DDI) a dopravná výchova sú jedným z nástrojov na znižovanie dopravnej nehodovosti formou prevencie pre deti a…

Oprava chodníka na Zimnej ulici

Mesto Spišská Belá v súčasnosti rekonštruuje chodník na Zimnej ulici od domu č. 35 po č. 45 vrátane vybudovania nových vjazdov…

Kostol v Strážkach s opravenou fasádou

Pre niekoľkými dňami bola ukončená oprava opravu fasády rímskokatolíckeho kostola sv. Anny v Strážkach. Na tento účel získala Rímskokatolícka farnosť v Spišskej…