Aktuality
Počet zobrazení 713

Unikátna výstava v Strážkach

Kaštieľ Strážky ponúka návštevníkom v rámci stálych expozícií predovšetkým originály diel výnimočného maliara Ladislava Medňanského. Od júna tohto roka v renesančnom kaštieli okrem toho vystavujú aj kolekciu unikátnych diel, ktoré sa radia k slovenskej moderne.

Od otvorenia expozícií kaštieľa pre verejnosť tohto roku uplynulo 25 rokov. Už celé štvrťstoročie návštevníci nielen zo Slovenska ale z rôznych kútov sveta, môžu v rámci prehliadok spoznať výnimočného maliara Ladislava Medňanského a poslednú barónku Margitu Czóbelovú. Súčasťou expozície je aj historický nábytok a humanistická knižnica s viac ako 8000 zväzkami kníh. Do archívu dočasných výstav, ktoré od otvorenia v roku 1991 boli inštalované v kaštieli, patria výstavy Ars inter Arma (2008 – 2009), Architektúra v starej grafike 16. – 18. storočia (2009 – 2010) a Barónka Margita Czóbelová (1891 – 1972) – Osudy medzi Mednyánszkym a Robbe-Grilletom (2011 – 2012). Tento rok uplynulo 25 rokov od sprístupnenia expozícií v Kaštieli Strážky, ktorý je vysunutým pracoviskom Slovenskej národnej galérie. Pri tejto príležitosti bola inštalovaná výstava Cestou moderny, ktorej kurátorkou je Alexandra Homoľová (SNG Bratislava).  Priestory renesančného kaštieľa od 25. júna ponúkajú možnosť nahliadnuť na unikátne diela Martina Benku, Ľudovíta Fullu, Mikuláša Galandu, Miloša Alexandra Bazovského, Janka Alexyho, Ester Šimerovej – Martinčekovej, Cypriána Majerníka a Zoltána Palugyaya. Výber je zameraný na maliarske diela, ktoré sú doplnené  náčrtníkmi, skicármi  a ďalších artefaktmi z fondov SNG viažucich sa na umelecký odkaz vystavovaných autorov. Skicáre sú prezentované aj virtuálne, prostredníctvom iPadov, ktoré sú v obľube predovšetkým u mladších návštevníkov. „Viac ako 47 diel môžeme neskromne považovať za výnimočné diela utvárajúce to, k čomu sa dnes hlásime ako k zlatému fondu slovenského moderného  umenia.“ povedala  riaditeľka kaštieľa, Mária Šelepová. Charakteristickou črtou najmä u Martina Benku je dôraz na národnú identitu a hľadanie „slovenskosti“, geometrické tvary, fantazijnú realitu a kult farby môžete vidieť v známych dielach od Ľudovíta Fullu. Výstavná kolekcia je doplnená o práce Ester Šimerovej – Martinčekovej, prvej dámy našej moderny. Silná pozícia týchto diel v kontexte vývinu slovenského výtvarného umenia je nesporná. Táto jedinečná výstava bude v kaštieli umiestnená minimálne do septembra a vy si ju rozhodne nenechajte ujsť!

 

Autor: Denisa Jurišicová

Najnovšie články