Laureát Ceny Mesta Spišská Belá a výtvarník Peter Purdeš preniesol podobu milosrdenstva na plátno

Len pred krátkou dobou ukončil pápež František pre kresťanov významný Svätý rok milosrdenstva, no téma milosrdenstva v nás stále rezonuje a ostáva aktuálna aj naďalej. Takto to vidí aj 95 ročný výtvarník Peter Purdeš zo Strážok, ktorý preniesol na plátno milosrdenstvo v praxi v podobe príbehu, ktorý sa udial ešte v roku 1945 v neďalekej obci Tvarožná: „Keď som sa v knihe Vysoké Tatry od povstania po oslobodenie dočítal o udalosti, ktorá sa v Tvarožnej odohrala, pocítil som potrebu, zväčšiť hrdinstvo týchto ľudí na obraze. Je to stopa milosrdenstva, na ktorú nemôžeme zabudnúť.“

A čo sa teda v spomínaný studený zimný deň roku 1945 udialo? Začítajte sa do príbehu veľkorysých a dobrosrdečných ľudí z Tvarožnej:

Predseda samosprávy p. Kucbel poveril miestneho bubeníka, aby dal na vedomosť, že v kežmarskej nemocnici je množstvo ranených vojakov, ktorí nutne potrebujú potraviny a tých bolo v tej dobe nedostatok. Nasledujúce ráno dopadlo nad všetky očakávania. Okrem toho, že každá rodina priniesla po kile múky, bolo ku pristaveným saniam prinesených až 200 kg masti, či 15 kg masla a množstvo ďalších potravín. Veľké sane boli plné. Povozníci sa teda vydali na cestu do Kežmarku, no pri teplote -20 °C a nameraných 100 cm snehu na cestách, na nich číhalo i nebezpečenstvo pechotných mín, od ktorých ešte cesty neboli očistené. Nakoniec však všetko dobre dopadlo a vojakom sa i vďaka obyvateľom Tvarožnej dostalo pomoci.

Teší nás, že p. Purdeš svojimi výtvarnými aktivitami opätovne potvrdil, že titul laureáta Ceny Mesta Spišská Belá mu právom patrí a sme hrdí, že aj napriek svojmu úctyhodnému veku si stále nájde čas, aby šíril dobré meno nášho mesta i naďalej.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X