ZUŠ-ka v Spišskej Belej by mohla niesť meno “Ladislava Medňanského”

Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej (ďalej len ZUŠ) navrhuje premenovanie, resp. presnejšie na prepožičanie čestného názvu Základná umelecká škola “Ladislava Medňanského” v Spišskej Belej.

ZUŠ v Spišskej Belej robí už niekoľko rokov vynikajúcu reklamu mestu i samotnej škole doma i v zahraničí a drží si vysoké renomé. Udelenie, resp. prepožičanie čestného názvu tejto škole je na jednej strane vyjadrením poďakovania zo strany mesta tejto škole (jej žiakom a učiteľom) za jej doterajšie výsledky a pôsobenie, ale zároveň to má byť motiváciou do ďalšej činnosti a má zlepšiť publicitu a renomé samotnej škole.

A prečo práve Ladislav Medňanský (23.4.1852 Beckov – 17.4.1919 Viedeň)? V histórii Spišskej Belej, osobitne dnes jej mestskej časti Strážky nie je väčšia osobnosť tohto formátu z oblasti kultúry a umenia. Maliar – krajinár európskeho významu, ktorý striedavo žil a tvoril v Strážkach, i na parížskom Montmartri, vo Viedni, v Budapešti, v rodnom Beckove i iných európskych mestách. A preto je úplne prirodzené prepojenie umelca – maliara Ladislava Medňanského s úspešnou a stále napredujúcou umeleckou školou v našom meste.

Zároveň týmto spôsobom chceme zvýrazniť jednu z najväčších osobností mesta – svetoznámeho maliara Ladislava Medňanského. A práve v roku 2017 uplynie 165 rokov od jeho narodenia a práve tento moment chceme využiť na promo nielen tejto osobnosti, ale aj jej spojenia (vzťahu) so Spišskou Belou a tiež na promo mesta, uvedenej školy i kaštieľa Strážky (a jeho expozície venovanej tomuto maliarovi). Inak tento čestný názov bude jedinečný, nakoľko podľa dnes dostupných informácii na Slovensku neexistuje škola s takýmto názvom ! O tomto návrhu bude rokovať mestské zastupiteľstvo dňa 21.11.2016. Po schválení tohto zámeru mestským zastupiteľstvom, je potrebné vyjadrenie rady tejto školy, následne i okresného úradu v Prešove (odbor školstva), aby mesto ako zriaďovateľ mohlo podať písomnú žiadosť na ministerstvo školstva o schválenie prepožičania tohto čestného názvu. Proces prípravy tejto zmeny názvu trvá cca 4-5 mesiacov, preto je potrebné už začať s jeho prípravou. K dátumu výročia narodenia Ladislava Medňanského – 23. apríl 2017, resp. do konca tohto školského roka 2016/2017 by sa mala v ZUŠ uskutočniť slávnostná akadémia spojená so slávnostným premenovaním školy.

Samotná zmena názvu ZUŠ by mohla byť účinná až od nového školského roka 2017/2018 od 1.9.2017.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X