Aktuality
Počet zobrazení 745

Prvý ročník Belianskej výstavy drobných zvierat sa tešil veľkému záujmu

Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov v Spišskej Belej sa rozhodli pravidelne raz ročne organizovať v našom meste Beliansku výstavu drobných zvierat. Aj za pomoci Mesta Spišská Belá sa premiéra tejto výstavy konala v dňoch 18. – 20. novembra v telocvični ZŠ M. R. Štefánika. Až 30 vystavovateľov z rôznych kútov Slovenska priniesli špeciálne do Spišskej Belej tie najzaujímavejšie plemená králikov, či hydiny. Výstava zaujala jednak širokú verejnosť, no v rámci školskej výučby sa jej zúčastnili aj žiaci škôl zo Spišskej Belej, Kežmarku i Popradu (približne 40 tried).

Celkom bolo vystavených: 107 ks králikov veľkých, stredných a malých plemien, 29 ks vodnej hydiny, 142 ks hydiny veľkých a zdrobnených plemien. Návštevníci výstavy si mohli pozrieť i expozíciu exotov (bažanty, kačička mandarínska), anduliek, prepeličiek, perličiek a tiež expozíciu preparátov škodných zvierat.

ZO SZCH v Spišskej Belej ďakujeme za organizáciu Belianskej výstavy drobných zvierat a pevne veríme, že sa z podujatia stane nová tradícia v našom meste. Poďakovanie patrí zároveň aj vedeniu ZŠ M. R. Štefánika za poskytnutie priestorov pre potreby konania výstavy.

Vyhodnotenie výstavy

Králiky aj hydina boli posudzované podľa stanov Slovenského zväzu chovateľov. Vo veľkej konkurencii sa úspešne umiestnili aj chovatelia z našej belianskej organizácie.

Králiky

Šebest Karol – šampión výstavy, 96,5 bodov

Zdeňek Martin – víťaz veľké plemená, 96,0 bodov

Tomala Rastislav -víťaz stredných plemien, 96,5 bodov

Eduard Krempaský- čestná cena, 96,0 bodov

Jaroslav Andraš – čestná cena, 96,0 bodov

 

Hydina

František Straka – víťazná + čestná cena,  95,0 bodov

Jozef Body – víťazná cena, 95,0 bodov

Pavol Šugerek – čestná cena, 94 bodov

Helena Ravingerová – najkrajšie zviera

Pre ďalšie podrobnosti o výstave navštívte stránku ZO SZCH www.szch-spisska-bela.webnode.sk.

Najnovšie články