Aktuality
Počet zobrazení 707

110. výročie narodenia spišskobelianskeho kňaza – kanonika a spišského historika Jozefa Vojtasa

Dňa 24. novembra 2016 si pripomíname 110. výročie narodenia kňaza – kanonika a spišského historika Jozefa Vojtasa (1906-1977), pôsobiaceho v Spišskej Belej.

Jozef Vojtas sa narodil  24.novembra 1906 v Jurgove.  Do ľudovej školy chodil v Jurgove, na gymnázium v Podolínci, Košiciach a v Levoči. Potom sa zapísal na Lekársku fakultu v Bratislave. Ešte v 1. semestri však prestúpil na teológiu na Spišskú Kapitulu, kde bol vysvätený za kňaza v roku 1930. Primičnú omšu celebroval v Jurgove, potom nastúpil ako kaplán v Hrabušiciach a v rokoch 1934 až 1947 bol administrátorom a farárom vo Veľkej Frankovej. V decembri 1940 bol vymenovaný za cirkevného školdozorcu a dekana dekanátu ku Slovensku opäť pripojených severospišských obcí. Ako veľkofrankovský farár nepracoval len na poli duchovnom , ale i sociálneho pozdvihnutia životnej úrovne vo svojej farnosti i dekanáte. Po roku 1945 sa staral o svojich rodákov, utečencov zo severného Spiša a Oravy,  a intervenoval spolu s biskupom Jánom Vojtaššákom u poľských cirkevných orgánov za vrátenie slovenských území a farností ku Spišskému biskupstvu. V rokoch 1947 až 1950 bol farárom v Levoči. V roku 1948 bol biskupom Vojtašákom vymenovaný za čestného kanonika spišskej katedry.

V roku 1950 bol internovaný a zakrátko odsúdený za vlastizradu a pokus o organizovanie hromadného úteku za hranice na 16 rokov žalára, 50 tisíc Kčs pokuty, prepadnutie majetku a 10 rokov straty občianskych práv. Prepustili ho na prezidentskú amnestiu v roku 1960. Takže v rokoch 1950 až 1969 bol mimo pastorácie. Po svojej rehabilitácii od 15. novembra 1969 prevzal správu farnosti Spišská Belá. Po nástupe za farára do Spišskej Belej sa aj napriek podlomenému zdraviu intenzívne venoval duchovnej činnosti. Zaslúžil sa o generálnu opravu Kostola sv. Antona, opáta, filiálneho Kostola Narodenia Panny Márie v Krížovej Vsi a dreveného kostolíka v Tatranskej Kotline. Napokon sa „pustil“ do opravy farskej budovy.

Venoval sa dejinám Spiša, podieľal sa na spracovaní dejín spišských mestečiek.  Publikoval historické štúdie v zborníkoch a regionálnych monografiách. Bol členom Krúžku historikov Spiša v Levoči a od r. 1971 členom Slovenskej historickej spoločnosti v Bratislave. Jozef Vojtas zomrel  ako 70 ročný – 22. marca 1977 a je pochovaný na cintoríne v Spišskej Belej.

Mesto Spišská Belá uviedlo Jozefa Vojtasa do Siene osobností mesta dňa 19. januára 2014 pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Belá.

Pri príležitosti 110. výročia narodenia kanonika Jozefa Vojtasa Vás Rímskokatolícka farnosť Spišská Belá pozývame na spomienkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 24. novembra 2016 o 15.00 hod. pri jeho hrobe na miestnom cintoríne, kde si spoločnou modlitbou uctíme jeho pamiatku. Večer o 18.30 hod. bude slávnosť pokračovať sv. omšou v kostole sv. Antona Pustovníka, po ktorej sa prihovorí Doc. PhDr. Ivan Chalupecký, významný spišský historik.

Najnovšie články