Aktuality
Počet zobrazení 725

Stane sa vízia tatranského tunela realitou?

18. novembra 2016 sa v hoteli Horizont v Starej Lesnej uskutočnila konferencia s názvom Podzemné mosty, ktoré spájajú a podtitulom Príležitosť pre Vysoké Tatry. Konferenciu usporiadala Prešovská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v spolupráci so Švajčiarsko – slovenskou obchodnou komorou.

Na tejto konferencii odzneli zaujímavé informácie o veľkých ekologických infraštrukturálnych projektoch a o ich zásadnom vplyve na rozvoj cezhraničného cestovného ruchu v európskych turistických destináciách. Cieľom konferencie bolo využiť skúseností iných na hľadanie najlepších riešení pre rozvoj Vysokých Tatier, ktoré spájajú a ešte viac môžu spájať Slovákov a Poliakov napr. aj tunelom popod Tatry.

Konferenciu otvoril svojim príhovorom Jozef Hrobák, podpredseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pre Prešovský kraj a následne nato odovzdal slovo Petrovi Čermákovi, skúsenému železničnému cestovateľovi a autorovi troch švajčiarskych bedekrov, ktorý prítomným predstavil Gotthardský tunel, ktorý je s dĺžkou 57 km najdlhším tunelom na svete a zároveň aj najhlbším tunelom na svete – 2,3 km pod horou. Rovnako pútavá bola aj jeho prezentácia do detailu prepracovaného švajčiarskeho systému železníc, ktorý vo vysokej miere využívajú jednak domáci, no zároveň sa teší aj obrovskej obľube u zahraničných turistov.

O svoje skúsenosti pri výstavbe tunelov sa podelil aj Ľubomír Olejár , obchodný riaditeľ a konateľ spoločnosti GOHR, s.r.o., ktorá participovala na stavbe Gotthardského tunela a stovkách ďalších tunelov po celom svete.

Posledný príspevok od Simona Lochmanna, vedúceho komunikácie projektu Brenner Base Tunnel, bol venovaný Brennerskému tunelu, ktorý spojí rakúske mesto Innsbruck a talianske mesto Fortezza.

V záverečnej panelovej diskusii dostali priestor na otázku realizácie slovensko-poľského tunela aj názory jednotlivých zástupcov nášho regiónu. O svoj názor sa s prítomnými podelil aj podpredseda PSK a primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak, ktorý túto myšlienku vníma ako veľkú výzvu: „Táto téma určite prerastá nadregionálny rozmer, avšak myslím si, že aj vo Švajčiarsku prišiel najprv tlak a iniciatíva zdola, pretože to je tá sila, ktorá dokáže veci rozhýbať. Tunel popod Tatry je na jednej strane veľmi odvážny návrh, no na druhej strane si musíme položiť otázku, prečo nemať takúto víziu? Veď nakoniec, všetky myšlienky, ktoré sa dnes na Slovensku realizujú, siahajú 20 až 40 rokov dozadu a teda nejde o veci, ktoré sa zrodili pred pár rokmi. Veď kto nemá ambície a veľké myšlienky, nedokáže byť v živote úspešný. Teraz pred nami stojí už len fakt, ako túto tému slovensko–poľskej dopravy uchytiť.“

Myšlienku zrealizovať takýto projekt osobne na tejto konferencii podporili aj Michal Sýkora, predseda Združenia miest a obcí Slovenska a starosta Štrby, ako aj primátor Popradu Jozef Švagerko.

Najnovšie články