Aktuality
Počet zobrazení 846

Pietna spomienka na 17. november 1989

Mesto Spišská Belá a Konfederácia politických väzňov Slovenska usporiadali 17. novembra 2016 pri príležitosti štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu na mestskom cintoríne pietnu spomienku, ktorou sme si pripomenuli aj 27. výročie nežnej revolúcie zo 17. novembra 1989.

Táto pietna spomienka sa začala o 14. 00 hod. zádušnou svätou omšou v Dome nádeje na mestskom cintoríne v Spišskej Belej, ktorú celebroval páter Mikuláš Kráľ. Po jej skončení sa všetci prítomní zhromaždili pri pamätníku obetí zločinov komunizmu, kde si vypočuli príhovor primátora mesta Štefana Bieľaka a zástupkyne Konfederácie politických väzňov Slovenska Mariany Mačákovej. Ako uviedol primátor mesta „so 17. novembrom 1989 sa spájajú dve základné kategórie, pre niekoho dve obyčajné slová – SLOBODA a DEMOKRACIA. A napriek tomu, že sme 27 rokov po nežnej revolúcii, niektorí z nás ešte vždy nedokázali pochopiť význam týchto slov. Každý deň sa stretávame so situáciami, kedy máme možnosť konať slobodne. Avšak konať slobodne, znamená konať aj zodpovedne. Takže so slobodou je priamo spojená zodpovednosť za svoje konanie. Samotná sloboda však nie je bez limitov, bez hraníc, ale je limitovaná slobodou toho druhého. A práve aj dnes je čas vyzvať všetkých, aby napriek možnému sklamaniu z aktuálneho vývoja v našej spoločnosti sme sa nevzdávali ideálov Novembra 89. Nesmieme rezignovať ! Slobodu a demokraciu treba pestovať, treba sa o nich „starať“ a nečakať, že sa v našom živote sami presadia a udržia.“

Počas tejto spomienky odznela aj hymna Konfederácie politických väzňov Pieseň o slobode, ku ktorej text napísal Anton Srholec, neúnavný bojovník za slobodu a demokraciu, ktorý nás tento rok navždy opustil a ktorý často hovoril o „našej neslobode v slobode“.

Aj za prítomnosti Alojza Lenkavského zo Spišskej Belej, ktorý bol v roku 1952 odsúdený na 15 rokov odňatia slobody vtedajším komunistickým režimom, položil primátor mesta k pamätníku kyticu a zapálil sviecu, ktorými si prítomní uctili pamiatku všetkých politických väzňov a politicky prenasledovaných…. teda tých, ktorí položili svoje životy v boji za slobodu i slobodné vierovyznanie.

Hymna Konfederácie politických väzňov Pieseň o slobode

 

Najnovšie články