Autor článku Paula Grivalská

Rozhodnutie – strategický dokument

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec informuje verejnosť o zaslaní rozhodnutia vydaného…

Jesenné upratovanie

V našom meste budú počas piatka 21.10.2016 a soboty 22.10.2016, pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich…
Menu
Oznámenia
X