Dôležitosť správneho triedenia odpadu

Mesto Spišská Belá na základe rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva zakúpilo a v júni 2018 umiestnilo polopodzemné kontajnery (ako pilotný projekt) na sídlisku na Mierovej ulici. Odvtedy sa výrazne zlepšil poriadok, čistota a hygiena okolo zberných miest. Manipulácia s kontajnerom pri vývoze je jednoduchá, čistá, hĺbka kontajnera znemožňuje opätovné vyberanie jeho obsahu, čo zamedzuje aj znečisťovaniu okolia. Konštrukcia polopodzemných kontajnerov zároveň bráni prístupu zvierat a hmyzu. Zároveň sa znížili náklady na zber odpadu, nakoľko sa znížila frekvencia odvozu z dôvodu väčšieho objemu týchto kontajnerov.

Snahou mesta je zlepšovať kvalitu života obyvateľov na rôznych úrovniach. Nové kontajnery predstavujú moderné riešenie, vďaka ktorému sa nám darí výrazne pozdvihnúť úroveň čistoty a poriadku na sídlisku. Otvory polopodzemných kontajnerov sú označené farebne, no nadzemná časť kontajnerov je označená aj popisom.

Preto nezabúdajme:

  • do žltého kontajnera patria plasty,
  • do modrého kontajnera patrí papier,
  • do zeleného kontajnera patrí sklo,
  • do červeného kontajnera patria kovy a nápojové obaly (tetrapaky).

Triedenie odpadu je v rukách obyvateľov. Týmto chceme obyvateľov vyzvať k zlepšeniu kvality triedenia odpadov. Je veľmi dôležité vyhadzovať vytriedený odpad do kontajnera na to určeného. Zmiešaním vytriedeného odpadu s komunálnym sa znehodnocuje celý obsah nádoby. Zberová spoločnosť mesta zaevidovala množstvo komunálneho odpadu vo farebných nádobách. Takto dochádza k mareniu snahy a energie aj tých obyvateľov, ktorým triedenie odpadov nie je ľahostajné a venujú sa mu dôkladne.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X