Zamestnanci spoločnosti Hengstler, s. r. o. čistili prostredie v Spišskej Belej

12. október 2018 bol v spoločnosti Hengstler, s. r. o. Dňom pomoci komunite/Day of caring (2. ročník).

Spoločnosť Hengstler, s. r. o. sa usiluje prispievať k vytvoreniu lepšieho miesta pre život, a to aj formou sociálnej zodpovednosti voči regiónom, v ktorých pôsobí.

Z celkového počtu 408 zamestnancov tejto nemeckej výrobnej firmy pôsobiacej v Kežmarku, sa 304 od skorého rána zapojilo do 18 rôznych aktivít na pomoc regiónu. Piatok 12.10.2018 bol pre nich deň pomoci podtatranskému prostrediu, v ktorom žijú a pracujú. Zamestnanci mohli prísť s návrhom vlastnej formy pomoci.

V Spišskej Belej zamestnanci spoločnosti Hengstler, s. r. o. čistili okolie rybníka a cyklistického chodníka. Okrem zozbierania odpadu pokosili aj trávnik. Toto prostredie vnímajú ako ideálne miesto pre oddych (aj aktívny), ktoré v podtatranskom regióne má svoje dôležité miesto. Okrem toho prebehlo aj čistenie okolia rieky Poprad, a to od mosta do Krížovej Vsi až po železničný most v Strážkach. Jedna zo skupín podstúpila aj náročnejšiu prechádzku, keď jej členovia vystúpili až na turistickú chatu Plesnivec. Potešujúce je, že túto turistickú trasu nelemovalo veľké množstvo odpadkov. Pomoc bola poskytnutá aj Detskému domovu v Spišskej Belej. V spolupráci so zamestnancami Detského domova Spišská Belá so sídlom na Továrenskej ulici bolo z ich rozľahlej záhrady pohrabané lístie a realizovali sa aj ďalšie jesenné práce, ako čistenie skaliek a úprava okolia záhradných chodníčkov.

Z ďalších aktivít Dňa pomoci komunite/Day of caring spoločnosti Hengstler, s. r. o. v prospech regiónu treba spomenúť: maľovanie oplotenia na verejných priestranstvách v Kežmarku – lokality: Nový cintorín, Kamenná baňa, lávka pre peších cez rieku Poprad na Sihoti; pomoc Dennému detskému sanatóriu v Kežmarku, Materskej škole v Matejovciach, Krízovému centru Dorka, psiemu útulku v Kežmarku; darovanie krvi na NTS v Poprade; čistenie okolia potokov v Tatranskej Lomnici; čistenie prírody v Pieninskom národnom parku a v Národnom parku Slovenský Raj; úprava cyklistického chodníka v Starej Ľubovni; značkovanie turistických trás vo Vyšných Ružbachoch a údržba okolia požiarnej zbrojnice v Spišských Vlachoch.

A ako vnímali tento deň samotní zamestnanci spoločnosti Hengstler, s. r. o.? Pozitívne! Podporili tímového ducha a poskytli podporu tým, ktorí to potrebujú.

Spoločnosti Hengstler, s. r. o. patrí úprimné poďakovanie!

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X