Zber objemného odpadu – už tento víkend!

V našom meste prebehne počas piatka 19.10.2018 a soboty 20.10.2018 zber objemného odpadu. Do pristavených veľkoobjemových kontajnerov patria predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do odpadových nádob. Nebezpečný odpad žiadame nevkladať do pristavených kontajnerov!

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na týchto miestach v meste:

 • ulica Družstevná – pri DREPAL-e
 • ulica Tatranská – pri bývalej kolkárni
 • pri Belianskych Kúpeľoch – parkovisko
 • ulica SNP (za bývalým liehovarom)
 • ulica Mierová (pri materskej škole)
 • ulica Letná (pod budovou AT TATRY)
 • ulica Slnečná (pri potravinách p. Gemzu)
 • ulica Krátka pri križovatke s ulicou Novou
 • ulica Osloboditeľov – Slnečná
 • IBV Webera – Kaltsteinova ul.
 • Strážky – za bývalou hasičskou zbrojnicou
 • Strážky – pri trafostanici na Popradskej ul.
 • Strážky – ulica Nad kaštieľom

Dôsledne žiadame obyvateľov, aby tzv. zelený odpad (konáre, kríky…) neukladali do veľkoobjemových kontajnerov, ale aby ho uložili vedľa nich. Umožní sa tak ďalšie zhodnotenie tohto odpadu. Do objemových kontajnerov nepatrí bežný domový odpad a tieto kontajnery nie sú určené pre podnikateľov na zbavenie sa odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti!

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X