Cesta recyklácie plastov, alebo “od sáčku k sáčku”

Obyvatelia mesta z rodinných domov dostávajú v rámci vrecového systému zberu triedeného odpadu od našej zberovej spoločnosti farebné vrecia na zber odpadu. Vrecia nie sú jednorázové. Po ich vyprázdnení v deň zberu triedeného odpadu (podľa zverejneného harmonogramu), sú vrátené obyvateľom domu na rovnaké miesto. Ak je vrece poškodené, je nahradené novým. V prípade, že ste doteraz neboli zapojení do vrecového systému zberu triedeného odpadu a máte záujem tak urobiť, farebné vrecia vám radi bezplatne poskytneme na mestskom úrade v  kancelárii č. 8.

Aká je však cesta k výrobe plastového obalu? Všetko začína najmä pri správnom triedení. V žltom vreci na plastový odpad končia PET-fľaše, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, ako i plastové sáčky a iné obaly. Zo zmesi plastov sa vyberajú jednotlivé druhy, keďže každý má špeciálne spracovanie. Po pretriedení od nečistôt, sú jednotlivé plasty lisované do balíkov a odvážajú sa na spracovanie k recyklátorom.

Jedným z najlepšie recyklovateľných druhov odpadu sú PET fľaše. Z fľaše sa však nikdy neurobí 100 % ďalšej fľaše, lebo pri každom spracovaní vzniká aj odpad. Výsledkom recyklácie plastov býva tzv. regranulát, čo je vstupná surovina na výrobu nových plastov, ktorú je potrebné preprať. Za pomoci teploty a tlaku sa tento materiál roztaví a následne vytlačí do výsledného tvaru. Vlastnosti plastu sa však opakovaným spracovaním zhoršujú a do mnohých výrobkov sa tak musí pridať aj nový plast z ropy. Na výrobu 1 tony plastov sa spotrebuje až 2,5 tony ropy. Toto množstvo je možné nahradiť 1,2 tonami vytriedených odpadových plastov. Pri takejto recyklácii dochádza k 97 %-nej úspore energií oproti výrobe z ropy.

Z hľadiska hierarchie odpadov, je najdôležitejšie predchádzať ich vzniku. Treba preto uprednostňovať nebalené výrobky, čo však je v súčasnosti problém. Balený tovar je tiež dobré vyberať aj podľa samotného obalu. Toto však nie je myslené v reklamnom duchu. Ak napr. ak veľká krabica od topánok obsahuje ďalšie nadobaly, ktoré je potrebné redukovať, predražuje sa aj samotný produkt. Obalu sa následne samozrejme zbavujme odovzdaním do kontajneru, či vreca adekvátnej farby. Obaly pred vyhodením stlačte, aby sa neprevážal vzduch. Na fľašiach môžete ponechať etiketu a umyť je potrebné najmä fľaše od mliečnych výrobkov (kvôli predídeniu zápachu pri spracovaní).

Ďakujeme vám, že triedite odpad!

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X