Informácie k zberu bioodpadu

Vzhľadom na to, že zber bioologicky rozložiteľného odpadu je v zmysle platnej legislatívy zabezpečovaný sezónne (v tzv. vegetačnom období), Mesto Spišská Belá týmto informuje obyvateľov mesta o tom, že zber bioodpadu bude prostredníctvom našej zberovej spoločnosti v tomto kalendárnom roku realizovaný už len v priebehu mesiaca november. Konkrétne ide o o dva zbery v termíne 5. a 19. novembra 2018. Žiadame preto obyvateľov mesta, aby v mimovegetačnom období nevykladali pred svoje rodinné domy hnedé nádoby na zber bioodpadu, ani bioodpad vo vreciach.

Mesto Spišská Belá odovzdalo obyvateľom mesta spolu už 474 ks (vo veľkosti 120 l alebo 240 l) plastových nádob hnedej farby na zber bioodpadu. Všetky takéto nádoby boli kupované výhradne z vlastných zdrojov mesta. Zoznam záujemcov, ktorí sa chcú vyhnúť uskladňovaniu bioodpadu v plastových vreciach a chcú vlastniť špeciálnu nádobu určenú na zber bioodpadu, je vedený na mestskom úrade u Bc. Daniely Hudačekovej (tel.: 052/4680508, č. dverí 2 na prízemí). V kalendárnom roku 2019 mesto opäť zakúpi hnedé nádoby na zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré v zmysle poradia v zozname záujemcov následne odovzdá. Dovtedy žiadame o trpezlivosť a pochopenie.

Nádoby na bioodpad sú určené na odpad z domových záhrad (najmä pokosená tráva, kvety, štiepka, piliny, lístie, odpad z ovocia a zeleniny či burina). Neodporúčame umiestňovať do týchto nádob živočíšny odpad (najmä z hygienických dôvodov). Dôsledne žiadame obyvateľov, aby do nádob určených na zber bioodpadu nevyhadzovali iný odpad. Znehodnocuje sa tým celý obsah nádoby, ktorý potom nie je vhodné umiestniť v kompostárni. Hnedé nádoby na zber bioodpadu nie sú určené na zber tuhého komunálneho odpadu. V termíne vyprázdňovania tuhého komunálneho odpadu nebude obsah hnedých nádob vyprázdňovaný.

Upozorňujeme, že zber bioodpadu do čiernych nádob určených na tuhý komunálny odpad zberová spoločnosť neidentifikuje ako bioodpad a takéto nádoby nebudú v termíne vývozu bioodpadu vyprázdňované. Nie sú na to určené.

O termíne spustenia zberu bioodpadu v roku 2019 budeme obyvateľov včas informovať.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X