dobrovoľníctvo

Oceňme dobrovoľníkov nášho mesta

Dobrovoľníkov si  nesmierne vážime a preto sme sa v spolupráci s pracovníkmi s mládežou v našom meste rozhodli ich činy…

Upracme si Spišskú Belú

Na našom meste nám záleží! Naše mesto – náš poriadok! Aj vám záleží na tom, aby sme žili v čistom,…