AktualityAktuality mladí v meste
Počet zobrazení 653

#GivingTuesday bol tento rok v našom meste znovu srdečný

#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Každoročne sa koná v utorok po Black Friday ako reakcia na nákupný ošiaľ, ktorý je pre toto obdobie typický. #GivingTuesday zároveň jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, firmy, školy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k darovaniu.

Mesto Spišská Belá sa do iniciatívy Giving Tuesday zapája už po tretíkrát. Tento rok sme sa opäť rozhodli zapojiť ako veľká mestská iniciatíva zložená z viacerých menších darovacích aktivít.

Darovacích aktivít bolo hneď niekoľko

Zamestnanci mesta Spišská Belá vyzbierali stravné lístky, nakúpili za ne trvanlivé potraviny a obdarovali niekoľko domácností z nášho mesta. 

Obidve základné školy v našom meste so svojimi žiakmi vyzbierali trvanlivé potraviny, ktoré taktiež darovali rodinám, ktoré to potrebujú.

Dobrovoľníčky a dobrovoľníci z Face Clubu zasa spríjemnili hodiny svojim spolužiakom zo ZŠ J.M. Peztvala. Pre niekoľko tried pripravili aktivity na podporu vzťahov a spolupráce v ich triednych kolektívoch. 

Materské centrum Hernička pripravilo zbierku hračiek a kníh pre traumatologické oddelenie nemocnice Poprad a už po niekoľkýkrát pripraví aktivitu Poteš svojho seniora, 

Aktivity v rámci Giving Tuesday mysleli aj na našich najstarších 

Viacero aktivít zapojených do tejto iniciatívy prebehlo alebo ešte prebehne pred Vianocami. 

Žiaci zo základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho svojim kultúrnym programom  spríjemnili popoludnie vzácnym ľuďom zo Zariadenia opatrovateľských služieb v Strážkach , ktorí z rozličných dôvodov nemôžu tráviť čas vianočný pri svojich rodinách.

Žiaci sa počas vystúpenia stali poslami lásky, šťastia a radosti, pretože vianočný čas je práve o štedrosti, dávaní a dobrovoľníctve.

Program bol plný známych kolied, ľudových piesní, ktoré si mohli seniori spoločne so žiackym sprievodom aj zaspievať.

Atmosféru v sále ozvláštnili aj literárno-dramatické predstavenia  žiačok, ktoré vniesli príjemnú magickú a dojemnú atmosféru umenia. Poslednou bodkou posolstva mladých umelcov boli s láskou vyrobené pozdravy žiakov výtvarného odboru, ktorými starkých obdarovali.

Myslíme si, že posolstvo darcov bolo naplnené a všetci prítomní si odniesli hrejivý pocit spolupatričnosti, radosti a zážitku z hudobnej klenotnice ľudových kolied a vianočných piesní.

Špeciálna základná škola darčekmi od žiakov taktiež poteší seniorov v ZOS Strážky.

Veríme, že sa nám našimi aktivitami podarilo všetkým obdarovaným ľuďom vyčariť úsmev na tvári.  

Všetkým darovacím iniciatívam srdečne ďakujeme, že sa zapojili a prispeli takto k šíreniu dobra.

 

Autorky článku: Ing. Miriam Zoričáková (pracovník s mládežou), Mgr. Lenka Blanárová, DiS.art (učiteľka ZUŠ)

 

Tags: dobro, dobrovoľníctvo, Giving Tuesday
Najnovšie články