Podujatia v meste
Počet zobrazení 720

Oceňme dobrovoľníkov nášho mesta

Dobrovoľníkov si  nesmierne vážime a preto sme sa v spolupráci s pracovníkmi s mládežou v našom meste rozhodli ich činy pri príležitosti Týždňa dobrovoľníctva znovu po takmer 4 rokoch oceniť

Práca dobrovoľníkov bola a stále je pre mesto a obyvateľov veľmi dôležitá. Špeciálne v týchto ťažkých či už pandemických alebo vojnou skúšaných časoch sa solidarita, empatia a ochota byť tu pre druhých prebudila v množstve z nás. Preto chceme takýchto ľudí so srdcom na pravom mieste za ich ochotu patrične oceniť.

Touto cestou  by sme vás radi pozvali do nominácie dobrovoľníkov, ktorí by podľa vás mali byť tento rok ocenení. 

Nominovať je možné v 3 kategóriách:

  • DOBROVOĽNÍK JEDNOTLIVEC a jeho čin.
  • SPOLOK či ORGANIZÁCIA a jeho/jej DLHODOBÁ dobrovoľnícka činnosť.
  • DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT alebo PROGRAM a jeho aktivita.

Vo všetkých kategóriách môže ísť o spolkovú, záujmovú, spoločenskú, športovú či kultúrnu oblasť. Alebo čokoľvek, čo prospelo mestu a jeho obyvateľom.

Nominácie prebiehajú prostredníctvom formulára na tomto odkaze: https://forms.gle/398ZGF7C2s5pS1Qb6

Poďme spoločne oceniť dobrovoľníkov mesta Spišská Belá!

Tags: Podujatia v meste
Ďaľšie podujatia