Aktuality
Počet zobrazení 936

Čo nám priniesol týždeň dobrovoľníctva? Nové skúsenosti, dobrý pocit a niektorým aj ocenenie!

Týždeň dobrovoľníctva má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Už 14 rokov sa koná pravidelne v 3. septembrovom týždni a organizuje ho Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s regionálnymi dobrovoľníckymi centrami.

Každý rok sa do týždňa dobrovoľníctva zapája mnoho skvelých ľudí, škôl a organizácií, ktoré chcú venovať svoj čas pomoci iným. Benefitom je možnosť spoznať nové tváre a získať dobrý pocit z toho, že pomáhate tam, kde je to naozaj potrebné.

3447, 9977, 312

Nie, toto nie sú len také obyčajné číselné kombinácie. Sú to výsledky tohtoročného týždňa dobrovoľníctva. 3447 ochotných ľudí, 9977 hodín venovaných dobrovoľníctvu a 312 zrealizovaných aktivít. A niekde medzi nimi sme aj MY.

Šírili sme osvetu dobrovoľníctvu 

Do týždňa dobrovoľníctva sme vstúpili tou pravou nohou. A to šírením osvety. Na našich základných školách sme ôsmakom a deviatakom predstavili, čo samotné dobrovoľníctvo znamená a aké možnosti ponúka. Už z praxe vieme, že zdieľanie informácií od rovesníkov má najväčší zmysel, preto aj tieto prezentácie žiakom zdieľali dvaja z našich dlhodobých mladých dobrovoľníkov z Face Clubu – Miška a Jakub a tiež zahraničné dobrovoľníčky Máša a Erika. Hovorili o svojich zážitkoch, skúsenostiach, kamošoch, nových veciach, ktoré sa učia a aj o možnostiach dobrovoľníctva v zahraničí. Veríme, že po týchto stretnutiach našim žiakom nebude pojem dobrovoľníctvo vzdialený a radi ho v budúcnosti vyskúšajú.

Budovali sme ,,nový,, dobrovoľnícky tím 

Čas letí a roky pribúdajú 😀. Takto nejako je to aj s našim dobrovoľníckym tímom. Mnoho z našich dobrovoľníkov sa vydalo na novú cestu mimo náš región. Odišli na vysoké školy, kedy na lokálne dobrovoľníctvo ostáva oveľa menej času. Preto prišiel čas na mladších. Počas víkendového stretnutia v neďalekom Ždiari sme našim novým potenciálnym dobrovoľníkom priblížili ako dobrovoľníctvo u nás funguje, do akých aktivít ich budeme pozývať a v čom sa môžu rozvíjať. Tiež sme pomocou teambuildingových aktivít prehlbovali vzájomné vzťahy a dobrovoľníctvo si vyskúšali na vlastnej koži.

Boli sme tu pre deti aj našich seniorov

V rámci našich ponúkaných dobrovoľníckych aktivít sme boli s našim novým dobrovoľníckym tímom súčasťou prípravy a realizácie zábavného programu pre rodiny z Únie materských centier počas ich stretnutia v neďalekom Ždiari. Spoločne sme rozhýbali a zabavili malých aj veľkých.

So seniormi z belanského klubu dôchodcov sme strávili aktívne popoludnie. Spoločne sme dali do pucu ich ,,klubovňu,,. Poometali sme všetky kúty, umyli okná, svietidlá, vyčistili dvere. Pomohli sme im takto vyčistiť miesta, ktoré sú pre nich ťažšie dostupné.

Ocenili sme pomocné ruky a ochotné srdcia

Pri príležitosti Týždňa dobrovoľníctva sme sa v úzkej spolupráci s pracovníkmi s mládežou rozhodli znovu po takmer 4 rokoch oceniť dobrovoľníkov  v našom meste a ich činy za uplynulé roky.

Práca dobrovoľníkov bola a stále je pre mesto a obyvateľov veľmi dôležitá. Špeciálne v týchto ťažkých či už pandemických alebo vojnou skúšaných časoch sa solidarita, empatia a ochota byť tu pre druhých prebudila v množstve z nás. Preto chceme takýchto ľudí so srdcom na pravom mieste za ich ochotu patrične oceniť.

Nominácia dobrovoľníkov na ocenenie prebiehala počas uplynulých týždňov anonymne prostredníctvo online formulára. Z navrhnutých nominácií vybrala odborná porota 3 ocenených v 2 kategóriách – dobrovoľník jednotlivec a dobrovoľnícky spolok či organizácia.

Tretia kategória – dobrovoľnícky projekt nebola ocenená, pretože nominované projekty boli prevažne spoluprácou viacerých organizácií a priamo súvisia s aktivitami viacerých ocenených.

V kategórii dobrovoľník jednotlivec ocenenie získala Barbora Bombalová

Baška sa už niekoľko rokov dobrovoľnícky venuje tým najmenším. Spoločne s mamičkami zo Spišskej Belej a za ich podpory stála pri zrode Materského centra Hernička, ktoré poskytuje priestor mamkám a ich ratolestiam tráviť spolu čas, zdieľať svoje radosti aj starosti a tiež budovať komunitu detičiek, ktoré sa navzájom rozvíjajú. V materskom centre Hernička sa spolu s ostatnými mamkami – kolegyňami zapájajú do projektov, pripravujú odborné workshopy pre mamičky aj ockov, pre detičky zase tvorivé, hravé a rozvojové aktivity.

Tiež sa zapájajú do každoročnej výzvy – Giving Tuesday alebo Dňa darovania, kedy svojimi aktivitami šíria dobro a osvetu dobrovoľníctvu. Baška je aj spoluzakladateľkou krásnej iniciatívy Poteš svojho seniora, prostredníctvom ktorej si môžu deti pravidelne vymieňať listy so svojim seniorom a udržiavať tak kontakt s tými, ktorí to najviac potrebujú.

V kategórii dobrovoľnícky spolok či organizácia sme ocenili dva spolky

Občianske združenie Expression o.z.

Expression o.z. v meste Spišská Belá pôsobí už viac než 11 rokov. Jeho srdcovkou je práca s deťmi a mládežou na úrovni celého mesta. Stálo pri myšlienke vybudovať v našom meste klub, ktorý poskytne deťom a mladým ľuďom bezpečný priestor na aktívne trávenie voľného času. A nezostalo to len pri myšlienke. Vďaka podpore mesta Spišská Belá a ochotný rukám viac ako 50 dobrovoľníkov sa po roku aktívnej rekonštrukcie podarilo otvoriť Face Club – miesto, kde mladí zažívajú priateľstvá, smiech, radosť, prijatie a učia sa byť tu pre druhých.

Expression o.z. je dodnes aktívnou súčasťou Face Clubu a aj novootvoreného vzdelávacieho centra Pôjd. Participuje a píše vlastné projekty, prináša inovácie v neformálnom vzdelávaní a v práci s mládežou, poskytuje mentoring a dohliada na programovú stránku Face Clubu a Pôjdu.

Od roku 2017 privádza do mesta v rámci programov Európskeho zboru solidarity zahraničných dobrovoľníkov, ktorí sú pre mladých obrovským jazykovým, kultúrnym, ale aj osobnostným prínosom. Zároveň poskytuje podporu skupine slovenských dobrovoľníkov, ktorí sú srdcom združenia, pravidelne pomáhajú s programom vo Face Clube, na Pôjde, pripravujú podujatia pre rodiny a tiež sa s programom zúčastňujú na rôznych mestských akciách. Dobrovoľníci z Expression o.z. a Face Clubu pomáhali aj s rozdávaním rúšok počas prvých týždňov pandémie.

Dobrovoľnícky hasičský zbor Spišská Belá

Dobrovoľný hasičský zbor má v našom meste dlhoročnú tradíciu. Pravidelne usporadúva rôzne hasičské súťaže pre dospelých, ale aj deti a mládež, napr. Súťaž o pohár primátora mesta, Prúdničku Cyrila Kováčika a tento rok aj Slovenský superpohár v požiarnom útoku. Pravidelne pomáha pri hasičských výjazdoch pri požiaroch,  hasení suchej trávy, snehových, veterných kalamitách či povodniach. Už 3 roky sa zúčastňuje medzinárodného cvičenia v spolupráci s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky.

Zároveň šíri osvetu o hasičskom povolaní a vzdeláva deti z materských a základných škôl v poskytovaní prvej pomoci. Hasiči boli nápomocní aj počas pandémie a vojnového konfliktu na Ukrajine, kde pomáhali v migračných centrách v Humennom a Michalovciach. V humanitárnej zbierke vyzbierali viac než 6500 kusov zdravotníckeho materiálu (lekárničky, dezinfekcie, náplaste, obväzy a pod.), ktoré poslali do vojnou skúšanej Ukrajiny.

V neposlednom rade nemožno zabudnúť aj na pódiové úspechy našich športovcov, ktorí v tejto sezóne zožali veľký úspech. Tým je 14 pódiových umiestnení a 3. miesto z celkového poradia v Regionálnej hasičskej lige Spiš. Reprezentovali nás na súťažiach od Prešova až po Banskú Bystricu, vybojovali si aj trofej najrýchlejší prúdar súťaže A. V sezóne 2022 tak zanechali hlbokú stopu v hasičskom športe v celom regióne.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom

Veľká vďaka tiež patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí neboli ocenení, ale akokoľvek svojim časom a ochotou počas uplynulých 4 rokov prispeli k rozvoju nášho mesta. 

Ďakujeme tiež všetkým tým, ktorí pomáhali počas pandémie či už šitím a rozdávaním rúšok, nákupmi, pri testovaní alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

Ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine či už zbierkami potravín, hygienických potrieb, šatstva, finančne, zabezpečením ubytovania, osobnou pomocou na hraniciach či v humanitárnych centrách alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

Ďakujeme, vážime si každého jedného z vás!

Text: Ing. Miriam Zoričáková

Fotografie z oceňovania: Natália Chovaňáková

 

Tags: dobrovoľníctvo, Týždeň dobrovoľníctva
Najnovšie články