AktualityAktuality mladí v meste
Počet zobrazení 964

Podujatie Kam na strednú prebehlo už po druhýkrát

Kam pôjdem na strednú?

Ťažká otázka, nad ktorou si láme hlavu nejeden žiak deviateho či ôsmeho ročníka. Obdobie odchodu zo základnej školy a príchodu na strednú je jedným z náročnejších v živote nejedného z nás. Žiaci stoja pred dôležitým rozhodnutím, ktoré ovplyvní ich budúcnosť minimálne na najbližších pár rokov. 

Nám žiaci v týchto náročných rozhodnutiach nie sú ľahostajní a chceme im byť nápomocní. Preto si po pozitívnej  skúsenosti s deviatakmi Vzdelávacie centrum Pôjd pripravilo podujatie Kam na strednú aj pre žiakov ôsmych ročníkov z oboch našich základných škôl.  Za pomoci mladých dobrovoľníkov sme malým skupinkám žiakov predstavili 4 stredné školy a 6 odborov z nášho regiónu.

Metóda živej knižnice sa stala nástrojom zdieľania skúseností od našich mladých dobrovoľníkov pre ich mladších kolegov – budúcich stredoškolákov. Dobrovoľníci – študenti, ale aj absolventi stredných škôl poslucháčom predstavili svoje stredné školy, odbory, ktoré dané školy ponúkajú, vyrozprávali im svoje skúsenosti, zážitky či možnosti osobného rastu.

Svoje zastúpenie mala SPŠ techniky a dizajnu Poprad v odboroch elektrotechnika a staviteľstvo, Gymnázium Kukučínova Poprad, SOŠ Hotelová Horný Smokovec v odboroch kuchár a čašník a Škola umeleckého priemyslu Kežmarok v odbore fotografický dizajn. Dobrovoľníci prostredníctvom opisu fotografií zo školy autenticky priblížili život na jednotlivých stredných školách. Malý vekový rozdiel medzi poslucháčmi a prezentujúcimi prispel k uvoľnenej atmosfére a podporil ochotu zvedavých deviatakov klásť zaujímavé otázky a získať tak odpoveď na všetko, čo ich zaujímalo. 

Veríme, že toto podujatie bolo pre budúcich stredoškolákov inšpiratívne a nápomocné. Z reflexie, ktorá po vypočutí všetkých kníh prebehla vieme, že niektorých ôsmakov vypočuté príbehy študentov utvrdili v rozhodnutí, iným zasa ponúkli nový pohľad a nakopli k tomu, aby viac skúmali seba a to čo ich baví a čo by chceli robiť. Na konci podujatia si žiaci do svojich tried odniesli aj menšiu pomôcku –  zoznam zdrojov informácií (o školách, povolaniach, osobnostných testoch a pod.), ktorý by im pri ich budúcom rozhodovaní mohol byť nápomocný. Túto pomôcku pre nich vytvorili koordinátorky práce s mládežou a vzdelávacieho centra Pôjd. 

 Milí ôsmaci, držíme vám palce a prajeme, aby ste za ten rok zistili, čo by ste v budúcnosti chceli robiť a aby rozhodnutie, ktoré urobíte, bolo pre vás to správne. Dobrovoľníkom ďakujeme, že sa prišli s nami podeliť o svoje skúsenosti a pomôcť tak mladým v ich rozhodovaní. 

Tags: dobrovoľníctvo, neformálne vzdelávanie, Pôjd, živá knižnica
Najnovšie články