2023

Zo zasadania MsZ 28.3.2023

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 28. marca 2023 venovalo najmä spoločnosti Mestský podnik…

Valentínska kvapka krvi

Mesto Spišská Belá pravidelne organizuje v spolupráci s popradskou pobočkou Národnej transfúznej stanice bezplatné darovanie krvi pod názvom Valentínska kvapka krvi. A môžeme konštatovať,…

Situácia v samospráve tak vážna ešte nebola

Primátori a starostia z okresu Poprad a Kežmarok sa 27. januára 2023 stretli na pracovnom stretnutí členov regionálneho ZMOS-u tatranských a podtatranských obcí…