Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 668

zo zasadnutia MsZ 9.3.2023

Program
pozvanie MsZ 9.3.2023 Stiahnúť
Uznesenia
Uznesenia MsZ 9. 3.2023 Stiahnúť
Účasť poslancov
Ucast-poslancov-Mestskeho-zastupitelstva-v-Spisskej-Belej-na-rokovaniach-v-1 (1) Stiahnúť
Materiály
Správa o činnosti za rok 2022 Dokument programu Microsoft Word Stiahnúť
Správa o činnosti za rok 2022 OpS +PrS Stiahnúť
zaverečná správa 2022 Stiahnúť
Správa o činnosti DC Strážky za rok 2022 Stiahnúť
RTIC-Sprava-o-cinnosti-za-r.-2022 Stiahnúť
Vyhod.r. 2022 Stiahnúť
HK správa nsmail-912 Stiahnúť
správa o činnosti 2022 - sportoviska(1) Stiahnúť
Foto k správe Stiahnúť
Správa o činnosti MsP 2022 Stiahnúť
SPRÁVA Z ČINNOSTI Koncepcia práce s mládežou 2022 (FC, Pôjd a iné) Stiahnúť
zaverečná správa 2022 Stiahnúť
správa o činnosti DC 2022 Stiahnúť
4VZN 1_2023 príspevok na školy Stiahnúť
1rozpočtové opatrenie 2-2023 MsZ Stiahnúť
3OVS HVZ 8 VP Stiahnúť
2Úprava č 1_2023 Stiahnúť
Spišská Belá_Zámer fotovoltaickej elektrárne_skládka_Figlár_oekostrom Slovakia_20230228_Final Stiahnúť
Sp Belá_Prezentácia_FVE_skládka_20230308_Final Stiahnúť
Dôvodová správa Stiahnúť
Plán investičných akcií na roky 2022-2023 - aktualizácia 16032023 Stiahnúť
HK správa nsmail-912 Stiahnúť
Správa o činnosti za rok 2022 Dokument programu Microsoft Word Stiahnúť
zapisnica zo zasadnutia komisie - majetková Stiahnúť
Zásobník projektových zámerov, investícií Stiahnúť
DHZ Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články