Aktuality
Počet zobrazení 1K

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Spišská Belá zorganizoval výlet členov so žiakmi oboch základných škôl

Mesiac jún sa nesie v znamení konca školského roka. A práve v tomto období Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Spišská Belá absolvoval spoločný  výlet členov so žiakmi z oboch základných škôl, ktorí sa zúčastnili súťaže žiakov s názvom „Medzníky II. svetovej vojny“. Víťazmi tejto  súťaže sa stali žiaci Základnej školy Jozefa Maximiliána Petzvala – srdečná gratulácia!

Dňa 28. júna 2023 sme v rámci tohto výletu navštívili expozíciu „protifašistický odboj II. svetovej vojny“ vo Svite. Predseda vojenského historického klubu „Tiger“ a člen SZPB  pán Karol Feriančič nám priblížil udalosti, ktoré sa odohrali v tomto období  a zároveň predstavil zaujímavú zbierku (zbrane, uniformy, obrazy, knihy, plastové modely tankov, áut, vlakov …).

Z časových dôvodov sa nám nepodarilo navštíviť plánovanú expozíciu Podtatranského múzea v Poprade – „Knieža z Popradu a jeho hrobka“ (archeologický nález európskeho významu).

Výlet sme ukončili na nádvorí Kežmarského hradu. S udalosťami, ktoré sa v tomto období odohrávali v tomto regióne nás oboznámil pán Peter Novysedlák. Žiaci spolu s členmi SZPB položili kyticu vďaky k Pamätníku s epitafom: „S vďakou sa skláňame na tomto mieste pred nehynúcou pamiatkou popravených hrdinov SNP“

Poďakovanie patrí aj Mestu Spišská Belá a primátorovi Ing. Mgr. Petrovi Ziburovi za poskytnutú finančnú dotáciu z rozpočtu mesta na toto podujatie.

Tags: 2023
Najnovšie články