Aktuality
Počet zobrazení 901

Mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva  mimoriadne zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,  ktoré  sa  uskutoční  28. marca 2023 (utorok) o 1700 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ.

1./  17.00  Otvorenie zasadnutia

2./  17.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./ 17.10 Poskytnutie krátkodobej návratnej pôžičky pre Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. z rozpočtu mesta (v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách)

4./ 18.30 Záver

Tags: 2023
Najnovšie články