2023

3. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY

Vážení spoluobčania, vzhľadom na poveternostné podmienky (výdatný dážď)  vyzývame na opatrnosť a tiež na nahlásenie škôd na majetku – zaplavené bytové…

79. výročie Slovenského národného povstania

V sobotu 26. augusta 2023 si členovia ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Spišská Belá pripomenuli pietnou spomienkou v lokalite „Partizánska lúka“…

Prečo názov „Šarpanec“ ?

Často hovoríme o horárni na Šarpanci (dnes lesná správa mestských lesov), o cyklotrase s odpočivalom na Šarpanci, o národnej prírodnej…

Zo zasadnutia MsZ 27.4.2023

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 27.4.2023 4. zmena rozpočtu mesta Poslanci vzali na vedomie informáciu o úprave rozpočtu č. 2…