Aktuality
Počet zobrazení 1K

3. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY

Vážení spoluobčania, vzhľadom na poveternostné podmienky (výdatný dážď)  vyzývame na opatrnosť a tiež na nahlásenie škôd na majetku – zaplavené bytové domy, nebytové budovy, poľnohospodárske budovy,  sklady, stajne,  maštale a poškodené inžinierske stavby – chodníky mosty a iné.  Škody aj s fotodokumentáciou môžete nahlásiť elektronicky na adrese: jneupauerova@spisskabela.sk alebo písomne na Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.

Vplyvom prudkých dažďov  došlo dňa 30.08.2023 v meste Spišská Belá  k zaplaveniu suterénov a pivníc rodinných domov, miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, poľnohospodárskej pôdy  najmä na  uliciach: Družstevná, Kpt. J. Nálepku, Letná, Slnečná, Osloboditeľov, Tatranská, Popradská a Ladislava Medňanského. Z tohto dôvodu bol dnes zvolaný  krízový štáb. Zúčastnili sa na ňom zamestnanci Mestského úradu v Spišskej Belej, pracovníci Odboru krízového riadenia Okresného úradu Kežmarok, príslušníci hasičského a záchranného zboru, ako aj zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.. V meste Spišská Belá bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity.

Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť

Tags: 2023
Najnovšie články