Úradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

návrh VZN č. 3/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 a VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
vzn-č.-3-2023-návrh Stiahnuť
Tags: 2023
Najnovšie články