Aktuality
Počet zobrazení 3K

Prečo názov „Šarpanec“ ?

Často hovoríme o horárni na Šarpanci (dnes lesná správa mestských lesov), o cyklotrase s odpočivalom na Šarpanci, o národnej prírodnej rezervácii- rašeliniská Belianske lúky pri Šarpanci, či o novom edukačnom lesníckom priestore (v budove horárne na Šarpanci) ….

✅️Tí starší si ešte pamätajú tancuľu na Šarpanci, kde sa Beľania chodili dlhé roky zabávať a tiež miesto, kadiaľ prechádzala lesná železnička z Belej do Lendaku

✅️Na Šarpanci ešte pred 20 rokmi fungovala chatová osoba, ale aj hotel (dnes je hotel prebudovaný na zariadenie Ministerstva obrany SR)

❗️Ale prečo sa táto časť územia mesta Spišská Belá nazýva „Šarpanec“?

👉Podľa vysvetlenia Andreja Nováka, miestneho znalca histórie nášho mesta „ide o slovenské skomolenie maďarského názvu „Sárberek“, ktorý je uvedený napríklad na historickej mape mesta z roku 1905/1906“.

✅️„Sár“ je v maďarčine výraz pre blato, bahno, bažinu a slovo „berek“ je výraz pre lesík, háj. Takže voľným prekladom je to „Bažinatý lesík“, čo je aj výstižné pre najbližšie okolie bývalého hostinca a dnešnej horárne.

👉Uvedené označenie pre našu pamäť dnes nájdeme aj na čelnej fasáde zrekonštruovanej horárne … (viď foto)

Tags: 2023
Najnovšie články