Aktuality
Počet zobrazení 1K

79. výročie Slovenského národného povstania

V sobotu 26. augusta 2023 si členovia ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Spišská Belá pripomenuli pietnou spomienkou v lokalite „Partizánska lúka“ na Podbanskom  79. výročie Slovenského národného povstania spolu s delegáciami viacerých liptovských a podtatranských samospráv,  členov  SZPB a iných hostí.

Takéto miesta by mali byť pre nás všetkých symbolom toho, aby sa takéto udalosti už nikdy nezopakovali. Aby ľudia neriešili svoje problémy so zbraňou v ruke – človek proti človeku. Žiaľ, aj v dnešnej dobe je vo svete (a aj u našich susedov) mnoho vojnových konfliktov, čiže ľudia sa na chybách svojich predkov nepoučili. 

Slovenský národ v r. 1944 bol presvedčený o správnosti svojho konania a postavil sa na odpor proti nielen početnejšej, ale aj skúsenejšej nemeckej armáde. SNP dokázalo zmobilizovať desaťtisíce ľudí a svojim nasadením vzdorovali často obrovskej presile nepriateľa. Práve týmto ľuďom sme zaviazaní nespreneveriť sa hodnotám, za ktoré bojovali a zomierali. Na tento sviatok by sme mali byť hrdí. Fašizmu sme sa postavili ako jeden z najmenších národov a mali sme druhé najväčšie povstanie v Európe.

Symbolickú bodku za sobotňajším programom v rámci osláv SNP dalo  zapálenie vatry.

Česť pamiatke obetiam SNP.

Tags: 2023
Najnovšie články