2020

VZN č. 4/2020

VZN mesta Spišská Belá č. 4/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Spišská Belá