Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 976

VZN č. 4/2020

VZN mesta Spišská Belá č. 4/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN_ochranné pásmo pohrebísk-1 Stiahnuť
Tags: 2020
Najnovšie články