Návrh VZN Mesta Spišská Belá č. 1/2020 o určení názvu nových ulíc v meste Spišská Belá a mestskej časti Strážky

Názov prílohy Odkaz
VZN 1 nové ulice Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...