Úradná tabuľa
Počet zobrazení 430

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 4/2020 o ochrannom pásme pohrebísk v meste Spišská Belá a v mestskej časti Strážky

Názov prílohy Odkaz
VZN_ochranné pásmo pohrebísk-1 Stiahnuť
Tags: 2020
Najnovšie články