Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 942

zo zasadnutia MsZ 10.12.2020

Program
Pozvanie na MsZ 10. december 2020 - s Stiahnúť
Uznesenia
Uznesenie-z-rokovania-10.12.2020 Stiahnúť
Zápisnica
zápisnica MsZ 10.12.2020 Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov mestského zastupiteľstva Stiahnúť
Materiály
VOS HVZ 8 biobela Stiahnúť
VOS HVZ 8 kancelária Stiahnúť
VOS Petzvalova 16 Stiahnúť
KALENDÁR ŠPORTOVÝCH 2021 Stiahnúť
Plán 2021 MsZ Stiahnúť
merate - stavebný úrad Stiahnúť
Správa_Merate-betonárka Stiahnúť
Merate - žiadosť Stiahnúť
Správa MsZ - byty a výdavky Stiahnúť
Agrostav zámena pozemku Stiahnúť
súhlas Agrosrtav Stiahnúť
Stanovisko HK k rozpočtu Stiahnúť
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2021-1 Stiahnúť
VZN č.52020 Stiahnúť
VZN č. 62020 Stiahnúť
VZN č. 72020 Stiahnúť
VZN_č._8_2020 Stiahnúť
1 Schválený rozpočet na rok 2021 Stiahnúť
2 Schválený rozpočet príjmy 2021 Stiahnúť
3 Schválený rozpočet výdavky 2021 Stiahnúť
4 Schválený programový rozpočet na rok 2021 Stiahnúť
5 Programové plnenie rozpočtu 2021 Stiahnúť
RP MsZ - Dodatok číslo 1 Stiahnúť
zmluva Lesy pôžička Stiahnúť
zmluva lesy Stiahnúť
Poslanecký návrh na zmenu rokovacieho poriadku 14.10.2020 J. Svocák Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články