Tagged: 2004

VZN 10/2004 – zrušené !!!

VZN 10/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2004 zo dňa 9.12.2004 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 173/2009 z  3.12.2009 (prijatím VZN č. 9/2009) Názov prílohy Odkaz VZN 10-2004...

VZN 7/2004 – zrušené !!!

VZN 7/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2004 zo dňa 22.7.2004 o nakladaní s majetkom mesta v znení VZN mesta č. 5/2004 – zrušené uznesením MsZ č. 37/2011 z  7.4.2011 (prijatím VZN č. 3/2011) Názov prílohy Odkaz VZN 7-2004 Stiahnuť

VZN 4/2004 – zrušené !!!

VZN 4/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 zo dňa 11.3.2004 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia –  zrušené uznesením MsZ č. 151/2007 z 29.11.2007(prijatím VZN č. 5/2007) Názov prílohy Odkaz VZN 4-2004 Stiahnuť

VZN 3/2004 – účinné

VZN 3/2004 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2004 o menších obecných službách organizovaných mestom v rámci podpory udržiavania pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 3-2004 Stiahnuť

VZN 2/2004 – zrušené !!!

VZN 2/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004 zo dňa 12.2.2004 o poskytovaní príspevkov z rozpočtu mesta na verejnoprospešnú činnosť – uznesení MsZ č. 160/2005 z 15.12.2015 (prijatím VZN č. 5/2005) Názov prílohy Odkaz VZN 2-2004 Stiahnuť

Oznámenia
X