Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 519

VZN 7/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2004 zo dňa 22.7.2004 o nakladaní s majetkom mesta v znení VZN mesta č. 5/2004 – zrušené uznesením MsZ č. 37/2011 z  7.4.2011 (prijatím VZN č. 3/2011)

Názov prílohy Odkaz
VZN 7-2004 Stiahnuť
Tags: 2004
Najnovšie články