VZN 2/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004 zo dňa 12.2.2004 o poskytovaní príspevkov z rozpočtu mesta na verejnoprospešnú činnosť – uznesení MsZ č. 160/2005 z 15.12.2015 (prijatím VZN č. 5/2005)

Názov prílohy Odkaz
VZN 2-2004 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X