Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 474

VZN 9/2004 – zrušené!!

Všeobecne záväzné nariadenieč. 9/2004 zo dňa 9.12.2004 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Belá – toto VZN bolo zrušené VZN č. 9/2013

Názov prílohy Odkaz
VZN 9-2004 Stiahnuť
Tags: 2004
Najnovšie články