hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 307

VZN 10/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2004 zo dňa 9.12.2004 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 173/2009 z  3.12.2009 (prijatím VZN č. 9/2009)

Názov prílohy Odkaz
VZN 10-2004 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články