Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 521

VZN 5/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004 zo dňa 11.3.2004 o nakladaní s majetkom mesta – zrušené uznesením MsZ č. 37/2011 z  7.4.2011 (prijatím VZN č. 3/2011)

Názov prílohy Odkaz
VZN 5-2004 Stiahnuť
Tags: 2004
Najnovšie články